ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มกราคม 2559

  • เดินทางปลอดภัยกับครอบครัวมิตซูบิชิตรวจเช็ค 35 รายการ
  • เมื่อท่านนำรถเข้าศูนย์บริการมีค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จรับเงินตั้งแต่ 2,500 บาท ได้รับกระติกเก็บความร้อน 1 ใบ (สินค้ามีจำกัด)
  • เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมไส้กรอองน้ำมันเครื่อง รับส่วนลดตั้งแต่ 100-300 บาท
  • ค่าใช้จ่ายอะไหล่และค่าบริการ ตั้งแต่ 3,000 บาท เพียงใช้บัตรเครดิตที่ร่วมรายการผ่อน
    0% 6 เดือน** ในใบเสร็จรับเงินค่าอะไหล่และบริการไม่สามารถรับส่วนลดได้
  • ส่วนลดค่าอะไหล่ที่ร่วมรายการ 15%

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าทุกรายอย่างดีที่สุด เราจึงทุ่มเทในการพัฒนาระบบงานบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในทุกๆ วันของการปฏิบัติงานด้วยหลักการดังต่อไปนี้

1. เลือกใช้แต่เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการซ่อมที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง และต้องเป็นเครื่องมือที่ได้รับการรับรองจากทาง บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เท่านั้น
2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของทีมช่างซ่อมรถอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ของมิตซูบิชิ
   
3. พัฒนาระบบการจัดเก็บอะไหล่และเคมีภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
4. ให้ความสำคัญกับระบบเอกสารชี้แจงการซ่อม เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบถึงรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น
5. ดูแลรักษาความสะอาดของศูนย์บริการและบริเวณโดยรอบอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีภายในบริษัทฯ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ