รอบรู้เรื่องไม้

ประเภทของไม้

ไม้มะค่าโมง (Afzella xylocarpa Craib Syn.) เป็นไม้ต้นใหญ่มากชนิดหนึ่ง กระพี้สีเหลืองอ่อน แก่นมีสีน้ำตาล เป็นไม้ที่มีความสวยงาม มีความเงามัน เมื่อทาน้ำมันชักเงา ไสกบ ตบแต่งง่าย...

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้

ไม้เป็นชนวนกันความร้อนได้ดีกว่าเหล็กถึง 400 เท่า และดีกว่าปูนถึง 8 เท่า , ไม้เป็นวัสดุชนิดเดียวที่สามารถปรับปรุงให้ดูเหมือนใหม่โดยการขัดผิวหน้า, ไม้เป็นวัสดุที่สามารถปลูกทดแทนได้ไม่รู้จบ...